No.2399嫩模软软Roro大理旅拍私房三点式内衣透视秀豪乳翘臀诱惑写真[20P]_软软_秀人网

No.2399嫩模软软Roro大理旅拍私房三点式内衣透视秀豪乳翘臀诱惑写真[20P]_软软_秀人网

今人治贼风历节诸痹,妇人产后血晕血结聚于胸中,或偏于胁肋少腹者,四物倍归加鬼箭羽、红花、玄胡索煎服,以其性专破血。肾气既归,而肾宫之中又有温和春色以相熏,又得汪洋春水以相育,则火得水而生,水得火而悦,故能奏功之神且速也。

又血痢口噤不能食,频服则结粪自下,胃气自开,便能进食。内容:《本经》名鼍鱼《本经》治心腹症瘕伏坚、积聚寒热,女子小腹阴中相引痛,崩中下血五色及疮疥死肌发明《本经》鼍甲所主之证多属厥阴,其功在平肝木。

其性下行导火之源,所谓肾苦燥,急食辛以润之。内容:俗名蚶子,即瓦楞子发明蚶肉仅供食品,虽有温中健胃之功,方药曾未之及。

《丹方》治水肿腹大用活鳢鱼,去腹垢,入独颗蒜令满,外涂湿黄泥,炭火炙食屡效。虽然,辨脉难知,不若辨证易知也。

发明黄柏苦燥,为治三阴湿热之专药。 龙禀东方纯阳之气,故能兴云致雨,东方木气主乎生也,其耳独不司听者,阳神别走于角也。

久疟用阿魏、朱砂等分为末,米糊丸皂子大,空心人参汤服一丸即愈。又以煮熟去白取黄同乱发、香油熬化,涂婴孩胎毒热疮。

Leave a Reply